Trichoderma taxonomy 2020

2050
146
T.
fassatiae
Nováková, Kubátová, Valinová, Hubka & Kolařík
2015
PRM
933821